DOTECH

Blind navigation


HARFKO 2019(한국국제냉난방공조전)

The best way to meet  the world is with dotech

자료실

응용방법
 제목  |
DX200의 300마력 스크류칠러냉각장치에 적용 Hit :6789
 카테고리  |   [냉동공조]
 상품분류  |   DX200,  DX220,  DX270,  DX220H,  DX221H,  DX200H,  DX221H,  
 자료분류  |   응용방법
 작성일  |   2011-10-08 [20:39]
 첨부1  |   881.JPG  (1.86 MB)  
 첨부2  |   880.JPG  (2.17 MB)  

특징:
100마력 3싸이클방식의 300마력 스크류칠러냉각장치에 적용

적용제품:
DX200: 스크류냉동기컨트롤러
EVC20: 전자식팽창밸브제어장치

적용회사:
XX인더스트리

설치현장:
XX정밀화학


  
1